Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн чиглэлийн багш, суралцагч болон ард иргэдэд зориулсан нээлттэй цахим хичээл.