Идэвхитэй бодлогын жагсаалт

Нэр Төрөл Хэрэглэгчийн зөвшөөрөл
Сайтын бодлого Сайтын бодлого Танигдсан хэрэглэгч

Товч

АШУҮИС-ийн Цахим сургалтын системд байршсан контент, зохиогчийн эрхийн тухай

Дэлгэрэнгүй

АШУҮИС-ийн Цахим сургалтын системд байршсан лекц, видео хичээл, материалууд нь АШУҮИС-ийн багш нарын бүтээл бөгөөд АШУҮИС-ийн оюуны өмч болно. Зохиогчийн эрхийн тухай хууль болон бусад хууль, эрх зүйн бичиг баримтын хүрээнд зөвшөөрөлгүйгээр хувилан олшруулах, бусдад тараах, эх сурвалж дурдахгүйгээр ашиглах, дамжуулахыг хориглоно.