Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Хөдөлгөөн засалч

 • Биостатистик
 • Нийгмийн эрүүл мэнд
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
 • Микробиологи, паразитологи
 • Дархлаа судлал
 • Анагаах ухааны инженерчлэл
 • Харилцаанд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж
 • Биохими
 • Нээлттэй сонгон
3-р дамжаа

 • Эмнэлзүйн эмгэг судлал II
 • Нийгмийн халамж
4-р дамжаа

 • Настан судлал
 • Спорт ЭМийн тусламжийн хөдөлгөөн заслын менежмент
 • Хөдөлмөр заслын удиртгал
 • Нээлттэй сонгон