Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ажилтан

1-р дамжаа

2-р дамжаа

  • Эрүүл зүйн бичил амь судлал
  • Халдварт өвчин
  • Байгууллагын менежмент
  • Статистик боловсруулалтын программын хэрэглээ
  • Нээлттэй сонгон
3-р дамжаа

  • Хөдөлмөрийн ба ослын тархвар судлал
  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдлийн менежмент
  • Барилгын зураг төслийн эрүүл ахуйн хяналт
  • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн лаборатори
[ Засварлагдсан: 2019/01/18, 12:49 ]