Мэдээлэл

Төгсөлтийн урьдчилсан шалгалтын тухай

Төгсөлтийн урьдчилсан шалгалтын тухай

Number of replies: 0

Төгсөлтийн урьдчилсан шалгалт 2021 оны 4 сарын 26 хүртэл явагдаж байгаа тул идэвхитэй хамрагдана уу.

Төгсөлтийн шалгалт нь мэдлэг үнэлэх болон ур чадвар үнэлэх гэсэн 2 хэсгээс бүрдэх ба системд нэвтэрч Миний хичээлүүд хэсгийн Төгсөлтийн шалгалт хэсэгт орж, асуумжийг бөглөсний дараа нээгдэнэ.