Мэдээлэл

Сонгон судлах хичээлийн лекцийг үзэх заавар

Сонгон судлах хичээлийн лекцийг үзэх заавар

Number of replies: 0

Сонгон судлах хичээлийн лекцийг үзэх заавар

Оюутнууд сонгосон хичээлийн лекцээ үзэхийн тулд цахим сургалтын http://elearning.mnums.edu.mn системд нэвтэрнэ. Нэвтрэхдээ нэвтрэх нэр хэсэг оюутны код, нууц үг(хэрэв солиогүй бол) хэсэгт РД-ын 8 тоог бичнэ.

Нэвтэрсний дараа ЭНД ДАРЖ өөрийн суралцаж буй чиглэлийг сонгож, сонгон судлах хичээлийн жагсаалт дотроос сонгон хичээл дээр даран Хичээлд нэвтрэн үзэх боломжтой.