Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан

1-р дамжаа

3-р дамжаа

 • Сайн дурын ажлын удирдлага
 • Анагаах ухааны ёс зүй
 • Хүн амзүй
 • Өсвөр үе залуучуудтай ажиллах нийгмийн ажил
 • Эмнэлзүйн харилцааны ур чадвар
 • Биеийн тамир
 • Нээлттэй сонгон
4-р дамжаа

 • Зөвлөгөө өгөх арга зүй
 • Жендер судлал
 • Эрдэм шинжилгээний бичих ур чадвар
 • Нээлттэй сонгон