Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч

3-р дамжаа

4-р дамжаа

  • Даяаршлын эрүүл мэнд
  • Нийгмийн ажлын бодлого, нөлөөлөл
  • Статистик боловсруулалтын программын хэрэглээ
5-р дамжаа

  • Өмөнгийн тархвар судлал
  • Эрүүл мэндийн судалгааны арга зүй
  • Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлийн үнэлгээ
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн хууль
  • Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн хор судлал
  • Барилгын зураг төслийн эрүүл ахуйн хяналт
  • Нээлттэй сонгон