Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүйч

1-р дамжаа

2-р дамжаа

  • Хууль эрх зүйн үндэс
  • Мэргэжлийн англи хэл
  • Цахим түүх ба нууцлал
  • Сүлжээний аюулгүй байдал

3-р дамжаа