Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Сувилагч диплом

2-р дамжаа

 • Хууль, эрх зүй
 • Анагаах ухааны ёс зүй
 • Дархлаа судлал
 • Молекул биологи
 • Анагаах ухааны удам зүй
 • Сувилгааны үйл ажиллагаа

3-р дамжаа

 • Хөнгөвчлөх сувилахуй
 • ЭМБ олгох арга зүй
 • УАУхааны үндэс
 • Сувилахуйн судалгааны арга зүй
 • Эрүүл аж төрөх үндэс
 • Сувилахуйн удиртгал, манлайлал
[ Засварлагдсан: 2018/10/24, 11:27 ]