Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Дүрс оношлогооны техникч

1-р дамжаа

2-р дамжаа

  • Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл
  • Цөмийн физикийн үндэс
  • Хөдөлмөр хамгаалал
  • Хууль, эрх зүй
  • Мэргэжлийн англи хэл

3-р дамжаа

  • Эмнэлгийн анхны тусламж
  • Радиографик гэрэл зураг 2
  • Анагаахын дүрс боловсруулах
  • Эмнэлэг биологийн мэдээлэл боловсруулах
  • Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж

[ Засварлагдсан: 2018/10/24, 12:50 ]