Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Эм зүйч шаталсан

1-р дамжаа

2-р дамжаа

  • Физик коллойд хими
  • Эм, эмнэлгийн бараа судлал
  • Патобиохими
  • Ургамлын хими
  • Төвд хэл
3-р дамжаа