Blog entry by Балжинням Баатарпүрэв

Хэн ч үзэх боломжтой

Эх баригч шаталсан

1-р улирал

  • Компьютер, мэдээллийн технологи
  • Харилцааны ур чадвар
  • Сувилахуйн ур чадвар
2-р улирал

  • Дотор өвчин
  • Анагаах ухааны удам зүй
  • Сувилгааны үйл ажиллагаа