List of active policies

Name Type User consent
Сайтын бодлого Site policy Authenticated users

Summary

АШУҮИС-ийн Цахим сургалтын системд байршсан контент, зохиогчийн эрхийн тухай

Full policy

АШУҮИС-ийн Цахим сургалтын системд байршсан лекц, видео хичээл, материалууд нь АШУҮИС-ийн багш нарын бүтээл бөгөөд АШУҮИС-ийн оюуны өмч болно. Зохиогчийн эрхийн тухай хууль болон бусад хууль, эрх зүйн бичиг баримтын хүрээнд зөвшөөрөлгүйгээр хувилан олшруулах, бусдад тараах, эх сурвалж дурдахгүйгээр ашиглах, дамжуулахыг хориглоно.