Сайтын мэдээ

Төлбөрийн тухай

нийтэлсэн БАЛЖИННЯМ Баатарпүрэв

Нийт оюутнуудын анхааралд!!!

2019-2020 оны хичээлийн жилийн төлбөр төлөх 2020 оны 3-р сарын 15 хүртэл сунгасан тул заасан хугацааны дотор sw.xcloud.mn хаягаар нэвтрэн төлнө үү.

Цахим лекцийн тухай

нийтэлсэн БАЛЖИННЯМ Баатарпүрэв

Системийн ачаалалтай холбоотой 2-р улирлын цахим лекцийн ирц, оролцоог сорилоор дүгнэхгүй боллоо. Хичээлийн цахим лекцүүд 6 сар хүртэл нээлттэй байх ба хичээл орох үед тухайн хичээлийн лекцийнхээ тэмдэглэлийг хөтөлсөн, мөн системд лекцээ үзсэн эсэхээр баталгаажуулахаар боллоо.

Хичээлээ хэрхэн үзэх зааварчилгаа

нийтэлсэн Системийн менежер

1. 2019-2020 оны 2-р улирлын цахим хичээлийг http://elearning.mnums.edu.mn/ ситемээр нэвтэрч үзнэ. Нэвтрэх нэр хэсэгт оюутны код, хэрэв нууц үгээ өөрчлөөгүй бол нууц үг хэсэгт РД-ын 8 тоог бичиж нэвтэрнэ.
2. Лекц, видео хичээлүүд 2-р улирлын турш нээлттэй байх бөгөөд зарим хичээлүүд хараахан бүрэн ороогүй байгаа тул дахин, дахин орж үзэхийг анхаараарай. Хичээл тус бүр оюутны ирц, хичээлийн оролцоог үнэлэх зорилгоор сорил, даалгавартай байна.
3. Тухайн хичээлд байршсан лекц, видео хичээлүүдийг үзсэн эсэх нь системд бүртгэгдэх ба бүрэн үзсэний дараа хичээлийн оролцоо, ирцийг тооцох зорилгоор сорил, даалгаврыг 3 сарын 1-ний өдрийн дотор хийж, гүйцэтгэсэн байна.
4. Хичээлийн сорил, даалгаврууд 2 сарын 17-с нээгдэж эхлэх бөгөөд сорилыг 2 удаа бөглөх боломжтой, тухайн сорилд 60 хувиас дээш оноо авсан байх хэрэгтэй.
5. Мөн лекцийн хичээлүүдийг үзсэний дараа тэмдэглэл хөтлөх ба тэмдэглэлийг 3 сарын 2-с хичээл орж буй багшид шалгуулах тул оюутан бүр тэмдэглэл хөтөлж ирнэ.
6. Хэрэв сорил, даалгаврыг гүйцэтгээгүй, тэмдэглэл хөтлөөгүй бол тухайн хичээлийг дахин судлахыг анхаараарай.
Асууж, тодруулах зүйл байвал имэйл хаяг болон пэйж хуудсаар дамжуулан холбогдоно уу.
elc@mnums.edu.mn

fb:elcmnums
Хуучин сэдвүүд...